ABCe - MS-tautia sairastavan tiedollinen tukeminen verkossa

Turun AMK:n ylemmän ammattikorkeakoulun terveys-ja sosiaalialan tutkintoa (Master-tutkinto) suorittava Laura Tuominen työstää projekti- ja päättötyönään I CARe-projektin osaprojektina MS-tautia sairastavan tiedollisen tukemisen mallin I CARe-projektissa luotavaan MS-ASEMAAN. Laurasta voit lukea lisää ajankohtaisissa uutisissa piakkoin!

Potilaiden tukemiseksi ja oikea-aikaisen ohjauksen toteutumiseksi on tärkeää, että moniammatillinen hoitohenkilökunta kehittää omaa potilasohjausosaamistaan, sillä potilaiden tiedon ja tuen tarve kasvaa jatkuvasti kehittyvässä ja teknologistuvassa yhteiskunnassa. Hoitohenkilökunnan ohjausosaamista on mahdollista kehittää muun muassa näyttöön perustuvan tiedon ja olemassa olevien monipuolisten potilasohjausmallien avulla. (Huurre 2014) Potilasohjauksella on todettu olevan positiivisia vaikutuksia potilaiden hoitoon ja sairauteen liittyvän tiedon ymmärtämiseen, omahoitoon ja arkipäiväisistä toiminnoista selviytymiseen sekä hoitoon sitoutumiseen. (Jaarsma ym. 2000; Kaakinen 2013; Lipponen, Kyngäs ja Kääriäinen2006)

ABCe-osaprojektin tarkoituksena on luoda MS-potilaan tiedollisen tukemisen potilasohjausmalli. Projektin osatavoitteina on kartoittaa tutkimustietoa tiedolliseen potilasohjaukseen ja tukemiseen liitten sekä laatia ohjaussisällön materiaalit projektin liittyvän tutkimusosuuteen perustuen. ABCe-osaprojekti on alkanut keväällä 2016 ja se jatkuu syksyyn 2017. Projektin ohjaajana toimii Turun AMK:n yliopettaja ja mentorina Suomen MS-hoitajat ry:n varapuheenjohtaja ja projektivastaava Minna Salakari.

 

 

|


 

Suomen MS-hoitajat ry  | www.ms-hoitajat.net