3_image002.jpg

123e - MS-tautia sairastavan sopeutumisen tukeminen verkossa

I CARe-kehittämisprojektin toisen osaprojektina on marras-joulukuussa 2016 käynnistynyt 123e - MS-tautia sairastavan sopeutumisen tukeminen verkossa -kehittämisprojekti, josta vastaa ylemmän (master-) AMK-tutkinnon opiskelija Marja Kaski-Honkanen Turusta. Marjan mentorina toimii Suomen MS-hoitajat ry:n projekti- ja koulutusvastaava Minna Salakari.

123e -projektin päätavoitteena ja tarkoituksena on luoda MS-tautia sairastavan sopeutumista tukeva interventio/ malli I CARe -projektissa luotuun MS-ASEMAAN, osana sen sisällöntuotantoa. Osatavoitteena on hakea tutkittua tietoa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmin, jonka tulosten pohjalta interventio tai malli luodaan. Lisäksi osatavoitteina on mahdollisen koulutusmateriaalin tai aiheeseen liittyvän koulutusesityksen luominen, ja pitkänajan tavoitteena MS-tautia sairastavien sopeutumisen ja selviytymisen tukeminen ja elämänlaadun ja -hallinnan sekä toimintakyvyn kohentuminen ja ylläpitäminen.

Osaprojektin tekijästä voit lukea piakkoin lisää ajankohtaisissa uutisissa!

    

|


 

Suomen MS-hoitajat ry  | www.ms-hoitajat.net