Tietoa ja tukea ammattilaisille

Tietoa ja tukea ammattilaiselle tarjoaa hoitotyön ammattilaisille välineitä hoitotyöhön ja tukea ammatilliseen toimintaan. Sivun vasemmasta reunasta pääset tutustumaan erityisesti neurologisessa hoitotyössä tarvittaviin ja käytettäviin mittareihin, suosituksiin, ohjeisiin ja esimerkiksi näyttöön perustuvaan tietoon MS-taudista.

Suomen MS-hoitajat ry on julkaissut toimintaohjeen vastasairastuneen MS-potilaan ohjaukseen ja hoitoon. Toimintaohje on päivitetty kokonaisuudessaan v. 2015 ja lääkehoidon toimintaohje helmikuussa 2017.  Lääkehoidon toimintaohjetta päivitetään säännöllisesti. Toimintaohje on linkitettynä verkkosivuillemme, ks. kohta "Toimintaohje".

|


 

Suomen MS-hoitajat ry  | www.ms-hoitajat.net