Links

Links rörande MS-sjukdom och vården av den

 

Internationella MS-skötarföreningar: IOMSN och CMSC finns på den gemensamma adressen
http://www.mscare.org

MS-organisationernas internationella samarbetsorgan MSIF:
http://www.msif.org

Europeiska samarbetsorganet RIMS:
http://www.rims.be

Finlands Neuroförbund rf

Masku neurologiska rehabiliteringscentrum

Aapo Halkos webbplats om MS:
MS-crossroads

www.sosiaaliturvaopas.fi

Därutöver bra tips på vad handikappservicen innehåller
www.thl.fi/sv/web/handbok-for-handikappservice

Information om lagstiftningen
www.finlex.fi/sv

Social- och hälsovårdsministeriets webbplats ger information om aktuell lagstiftning, socialtjänsternas allmänna kriterier samt priser för offentliga social- och hälsovårdstjänster.
www.stm.fi/sv/startsida

http://www.kela.fi/sv

Information om bilkörning för rörelse- och funktionshindrade
bilförare och deras närstående.
www.trafi.fi/sv/vagtrafik

 

 

|


 

Suomen MS-hoitajat ry  | www.ms-hoitajat.net