Multipel Skleros

I Finland finns det ca 7 000 personer som lider av multipel skleros, d.v.s. MS. MS visar sig vanligtvis i 20-40-årsåldern, en tid då många frigör sig från föräldrarna, studerar, blir klar med sin yrkesutbildning och bildar familj. När en ung vuxen får höra att hon lider av en obotlig sjukdom, berör detta inte bara henne utan hela hennes närmaste omgivning.

MS-sjukdomens förlopp varierar stort. Mellan enskilda perioder av förvärrade besvär kan man ha perioder med få symptom (böljande sjukdomsform, d.v.s. skovvis  förlöpande). Om symptomen börjar öka gradvis även mellan de förvärrade perioderna, har sjukdomen blivit sekundär-progressiv. En sjukdomsform som redan från början förlöper utan skov kallas för primär-progressiv.
 

De vanligaste symptomen:

- utmattning, minskad tolerans för belastning och värme
- synrubbningar och rörelsesmärta i ögonen
- känselsinnena skärps, domningar, stickningar
- motoriska störningar i extremiteterna, klumpighet, balansproblem
- problem med urinblåsans och tarmens funktion
- sexualproblem
- problem med kognitivt kapacitet
 

Läs mer om MS-sjukdomen på Finlands Neuroförbunds webbsidan!


 
|


 

Suomen MS-hoitajat ry  | www.ms-hoitajat.net