MS-hoitajat ry

Finlands MS-skötare är en riksomfattande förening, vars medlemmar består av cirka 200 professionella arbetare inom MS-vården. De som arbetar inom MS-vården samt andra som är intresserade av verksamheten kan bli medlemmar.

Läs mera » 

Kom med i vår verksamhet!

Föreningen arrangerar årligen flera regionala gemensamma evenemang samt riksomfattande yrkesstudiedagar minst en gång om året, där ämnena handlar om vård och rehabilitering inom neurologin.

Vi publicerar årligen verksamhetsbulletiner där man får information om utbildningar, evenemang, eventuella samarbetsprojekt och MS-vårdens forskningsprojekt.

Både de som arbetar inom vården och andra som är intresserade av MS-patienters vård och rehabilitering kan bli medlemmar. Medlemsavgiften för år 2015 är 10 euro.

Läs mera » 

Aktuellt

 
|


 

Suomen MS-hoitajat ry  | www.ms-hoitajat.net