Kom med i vår verksamhet!

Föreningen arrangerar årligen flera regionala gemensamma evenemang samt riksomfattande yrkesstudiedagar minst en gång om året, där ämnena handlar om vård och rehabilitering inom neurologin.

Vi publicerar årligen verksamhetsbulletiner där man får information om utbildningar, evenemang, eventuella samarbetsprojekt och MS-vårdens forskningsprojekt.

Både de som arbetar inom vården och andra som är intresserade av MS-patienters vård och rehabilitering kan bli medlemmar.

Medlemsavgiften för år 2015 är 10 euro. Den innehåller make-up väskan ach AVAIN-tidningens årgången.


Anmälningar skickas till föreningen på adressen Finlands MS-skötare, PB 15, 21251 Masku eller via e-post på adressen jasenasiat.mshoitajat@gmail.com Du kan också  fylla i en elektronisk blankett som  kan hittas i finskspråkiga webbplats under "Medlems angelägenheter".


|


 

Suomen MS-hoitajat ry  | www.ms-hoitajat.net