Stipendier och bidrag

Föreningens stipendiefond används för att utveckla MS omvårdnad. Detta kommer att omfatta utbildning och  till exempel utveckling på arbetsplats av individuella och gemenskapsnivå, bidrags utbildnings resor  och utbildning, forskning och utveckling för sjuksköterska.

Stipendier definieras i separata belopp för varje ändamål. Kan hittas Detaljerade tilldelningskriterier och kriterier här.

 

|


 

Suomen MS-hoitajat ry  | www.ms-hoitajat.net