Höstens utbildningsdag

Höstens utbildningsdag kommer att hållas, som vanligt,  i Helsingfors på fredag 20.11.2015. Årets tema är egenvård.

Utbildning är lämplig för alla hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar kroniskt sjuka patienter  och arbetar med patientundervisning. Egenvård är en viktig del av vården i kombination med medicinering.Utbildningen syftar till att ge information och guide hälso- och sjukvårdspersonal att undervisa patienter till självvård, och på detta sätt för att bibehålla patientents hälsan.

Registrering börjar 30.5.2015. Vi informerar  mer om det i det här veckan.

 

|


 

Suomen MS-hoitajat ry  | www.ms-hoitajat.net